Rooie Sien

Rooie Sien was de bijnaam van de vrouw die een sigaren-, sigaretten en snoepzaakje had in de jaren '60.

Het was een oude zaak waarbij de vrouw met rood haar altijd vanachter een gordijn tevoorschijn kwam.

Het gordijn was de scheiding tussen huiskamer en winkel.