1985: Schaapscheerdersfeest in Ede-Zuid

 

In 1984 kreeg Ede er een tweede schaapskudde bij. Naast de al bestaande kudde op de Eder Hei kwam er ook een kudde op de Ginkelse Hei. Bijzonder was dat er een vrouwelijke herder kwam, Anita van Ingen.

Deze tweede kudde bood de mogelijkheid om ook het traditionele Schaapscheerdersfeest in twee delen te splitsen. Het waren de middenstanders uit Ede-Zuid die het idee kregen om daarom op de Parkweg en omgeving een Knip- en Scheerdag te organiseren.

In Ede Stad, een lokaal huis aan huis blad, werd daarover verslag gedaan. Dit verslag staat hieronder. De afbeeldingen komen uit hetzelfde artikel

Ede Stad 19 06 1985

ORGANISATOREN TEVREDEN

anita

Herderin Anita van Ingen

Er komt volgend jaar zeker weer een Knip- en Scheerfeest in Ede-Zuid. Met de Stichting Edese Schaapskuddes heeft de Winkeliersvereniging inmiddels in principe al overeenstemming bereikt. Ook zijn er al vergevorderde afspraken voor een veldloop of marathon, die dan onder de naam "Wolloop" door het leven zal gaan.

Voorzitter J. Haks van de Vereniging Middenstandsbelangen Ede-Zuid toonde zich na afloop van de eerste Knip- en Scheerdag tevreden. "Het is een geslaagde dag geworden, die zeker aan onze verwachtingen heeft voldaan. Aan het eind van de dag zag ik allemaal vrolijke en tevreden gezichten. Een betere graadmeter is er niet." De middenstandspraeses geeft aan, dat de organisatie van het zaterdag gehouden festijn heeft kunnen leren. "Er zijn wat zaken voor verbetering vatbaar. Zo bleek de ruimte voor de veiling aan de krappe kant". Diverse keren werd Haks zaterdag gevraagd, waarom er op het Zuidplein geen aktiviteiten waren. Het antwoord is vrij eenvoudig: om verkeerstechnische redenen bleek dat niet mogelijk. Tenslotte nogmaals de tevreden voorzitter: "Erg vervelend vond ik een vergissing, waardoor wellicht de indruk is ontstaan, dat wij De Edesche Harmonie genegeerd hebben. In alle drukte en zenuwen is dat niet gegaan zoals het moest. Met hun enthousiaste optreden hebben de muzikanten van De Edesche Harmonie de opening van de dag extra luister bijgezet. Het spreekt vanzelf, dat we hun medewerking ten volle waarderen".

Na de opening, waarbij de wethouders Bos en Alberts door een muur van krantenpapier stapten, kwam er al snel het nodige publiek naar de Parkweg. 's Ochtends kwam de braderie door het gure weer wat langzaam op gang, maar zeker 's middags was de belangstelling overweldigend. Op drie plaatsen werd de Kreelse kudde van herderin Anita van Ingen geschoren. Daardoor konden veel toeschouwers het scheren goed volgen. Er was veel ambachtelijk werk op de braderie te zien. Straattoneel werd verzorgd door de groep "Het Plan" uit Dodewaard. In één kraam was de Nederlandse vereniging voor papierknipkunst vertegenwoordigd door mevrouw E. R. Moll-de Jong uit Ede. Zij gaf een demonstratie van haar knipkunst die menigeen versteld deed staan, ondanks dat zij nog maar anderhalf jaar deze kunst beoefent. Zij zegt: "Ik ben aan deze hobby gekomen door een vriendin van mij, een Amerikaanse zendelinge. Het is een leuke hobby; maar dat niet alleen het is een rustige en vooral schone hobby, die ik met veel plezier beoefen". Tegenover mevrouw Moll gaf het familiebedrijf van Van de Berg uit Harderwijk demonstraties met het paling roken. Ook een echt ambachtelijk bedrijf dat ook tijdens de Heideweek in Ede te zlen zal zijn.

TERRASBEZOEK

scheerder

Schaapscheerder aan het werk op de Parkweg

Op een terras troffen wij de voorzitter van de Stichting studiedag Heidebeheer en de Edese gemeentesecretaris vereenzelvigd in de persoon van de heer Oudshoorn. "Ik vrees wat voor het weer, toch is er nu in de morgen al veel belangstelling. De middenstandvereniging hier heeft het plan erg enthousiast opgepakt, en dat heeft resultaat gehad. Er zijn naar mijn mening een aantal erg originele zaken zoals het gewicht raden van schaap en herderin, straattoneel, veiling en zo meer. Ede-Zuid was wat in het isolement geraakt en men heeft er goed aan gedaan dit te organiseren, zodat wij in Ede weten dat er ook een Ede-Zuid is", aldus de heer Oudshoorn. In de morgen, vóór de veiling, spraken wij even met veilingmeester E. Spies over hoe hij tegen een veiling binnen dit gebeuren aankeek. "De mensen moeten het eigenlijk maken en er een leuk uur aan beleven. Het grootste deel van de 140 artikelen is ingebracht door particulieren. En dat zijn voor een gebeuren als dit voldoende nummers", aldus veilingmeester Spies. Dat bleek in de middag ook wel toen de veiling een stief uurtje uit liep. Veel mensen genoten van dit gebeuren en er werden uiteenlopende zaken en dus prijzen geboden en betaald. Zo was er een vrouwenportret dat weg ging voor één gulden, een oude koffiemolen voor 50 gulden en een armband voor 100 gulden. Het veilen zelf is Spies wel toevertrouwd, met een grap en een kwinkslag zorgde hij af en toe voor hilariteit. Naast een stand van De Edesche Harmonie was er een demonstratie houtsnijden en een optreden van de landelijk bekende Scheepjeswolharmonie uit Veenendaal, die een leuke show bracht. Tevens hadden de winkeliers zelf kramen ingericht, was er gelegenheid voor paardrijden op de Nassaulaan; werd er wol gesponnen dat het een lieve lust had en kreatief centrum "Krek" probeerde de mensen te aktiveren. In de namiddag brachten de Heidekoningin en -prinses nog een bezoek aan het gebeuren waarbij het schaap èn de herderin werden gewogen.

TOON VAN DE HERMENSHOEK

ToonvdHermenshoek

Toon van de Hermenshoek (rechts)

Toon van de Hermenshoek was in Oud-Veluwse dracht aanwezig om de mensen te laten koekslaan. Heel geanimeerd vertelt Toon over het ontstaan van het koekslaan. "Het is een heel oud Veluws gebruik. Bij erfhuizen was er erg veel armoe. Ook bij boeldagen was dat zo. De mannen kwamen om naar vee en gereedschap te kijken, vrouwen kwamen voor het huisraad. Maar aangezien niet alles tegelijk onder de hamer kwam organiseerde één van de gezinsleden van het gezin waar de boeldag of het erfhuis werd gehouden het koekslaan. Op die wijze kwam er nog wat in de kas.

Tot besluit van dit hele knip- en scheerfeest was er voor 180 personen een Oud-Gelderse maaltijd in de zaal van "De Sysselt", waar tevens een modeshow werd gehouden