Huisvesting militairen

Door de komst van de militairen in Ede moest het Ministerie van Oorlog ook voor huisvestinf van he militaire personeel gaan zorgen. Het "Wapen der Genie" was daarvoor verantwoordelijk. Omdat tot voor kort militairen vooral in vestingen en vestingssteden waren ondergebracht, was de ruimte voor woningbouw beperkt. En dus werd er "in de hoogte"gebouwd: smalle maar veij diepe woningen, en meerdere woonlagen boven elkaar. In Ede, waar ruimte volop was, werd dit stramien ook gehanteerd. Voorbeelden waren de woningen aan de Hartogsweg en de kop van de Parkweg. Ook bij de woningen voor één gezin (de ofiiciershuizen aan de Berkenlaan) zien we he princie van hoog-diep, maar smal. Later werd er wat ruimtelijke gebouwd, en dart zien we terug in de onderofficierswoningen aan de Kazernelaan: twee-onder één kap, een tuinstad-concept.